Aktualności

Semtrak 2016 - Ograniczenie prądów błądzących przez rozdzielenie uziomów systemu energetyki zawodowej od energetyki kolejowej tramwajowej i metra

Aktualnie stosowane standardy zasilania urządzeń kolejowych, tramwajowych i metra przez energetykę zawodową powodują metaliczne połączenie wszystkich tych uziomów między sobą przez żyły powrotne kabli SN lub przewodem PE lub PEN kabli niskiego napięcia. Takie połączenia umożliwiają przepływ prądów błądzących między systemem kolejowym, tramwajowym i metra przez system uziomów energetyki zawodowej. Stwarza to możliwość pojawiania się prądów błądzących na terenie całych aglomeracji, stwarzając zagrożenie elektrokorozją podziemnych instalacji metalowych.

Semtrak 2016 - Koordynacja ochrony przepięciowej i porażeniowej w sieci trakcyjnej 3 kV

W prezentowanym materiale przedstawione są zasady koordynacji systemu zabezpieczeń ochrony przepięciowej, opartej na beziskiernikowych ogranicznikach przepięć (warystorowych) oraz ochrony ziemnozwarciowej i porażeniowej opartej na tyrystorowych ogranicznikach niskonapięciowych, na modernizowanych liniach kolejowych. Wprowadzone kolejowe normy europejskie poruszają te zagadnienia oddzielnie bez szczegółów ich stosowania, a tym bardziej bez przedstawienia współpracy tych systemów.

Ogranicznik niskonapięciowy TZD-1NR/T

Dwukierunkowy ogranicznik niskonapięciowy typu TZD-1NR/T jest przeznaczony do ochrony przeciwporażeniowej obiektów inżynieryjnych, np.: szaf przytorowych, wiaduktów, kładek itp. w otoczeniu zasilania trakcji elektrycznej tramwajowej, wymagających uszynienia oraz do ochrony przeciwporażeniowej w obiektach ruchu elektrycznego, gdzie dopuszczalne napięcie rażenia wynosi 60 VDC. Ogranicznik TZD-1NR/T jest wykonany identycznie jak ogranicznik TZD-1NR. Różnica polega na tym, że ogranicznik TZD-1NR działa (załącza się) przy napięciu 120 V a ogranicznik TZD-1NR/T działa przy napięciu 60 V.

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.